gen_greydot gen_pinkdot

אתר אינטרנט למתנס

בעידן הדיגיטלי אתר האינטרנט שלכם משמש נקודת מפגש בין לקוחות לפעילויות ותכנים שמציע המרכז.

על אתר האינטנרט להכיל, תמונות וסירטונים הממחישים את החוויה אותם חיים המשתתפים בחוגים ובפעילויות.

אתר מאובטח בפרוטוקול SSL

האתר נגיש לפי תקן נגישות אתרים ברמת AA (בשלב ההקמה).

תשתית

שרת וירטואלי המבוסס Apache  מהמתקדמים בעולם עם מערכת Database  של MySQL המאובטח ומגובה בכל 24,48,96 שעות.

 

פיתוח

המערכת תפותח בשפת PHP, HTML5, CSS, JS.

 

אפיון אתר 

הליך אפיון מעמיק להגדרת יעדי האתר והשגתם בעזרת הגדרת מטרות.

תכנון של מבנה האתר וזרימת הגולש באתר ומבנה התפריטים.עיצוב אתר על בסיס סכמה קיימת

סקיצה ראשונה על פי אפיון לעיצוב האתר.

סקיצה 2 - לאחר סבב תיקונים ראשוני.

סקיצה 3 - לאחר סבב תיקונים אחרון.

 

סכמה 6: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 6

סכמה 6

 

סכמה 8: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 8

 

סכמה 8

 

סכמה 10: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 10

 

סכמה 10

 

סכמה 12: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 12

סכמה 12

 

סכמה 13: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 13

סכמה 13

 

סכמה 14: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 14

 

סכמה 14

 

 

סכמה 17: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 17

 

סכמה 17

 

סכמה 18: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 18

 

סכמה 18

 

סכמה 19 : לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 19

 

סכמה 20 : לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 20

 

סכמה 24: לצפייה בכל הדוגמאות של סכמה 24

marketing
border_img
gen_greydot
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img
WhatsApp chat