ניהול נוכחות למשתתפים בפעילות

עדיין ממלאים נוכחות בדפים?

מערכת ניהול נוכחות משתתפים בפעילות מאפשרת דיווח מידי בכף ידו של מפעיל הפעילות.

 

מערכת דיווח נוכחות מאפשרת למדריך, 

לפתוח דיווח חדש, 

להגדיר את יום ושעת הדיווח. 

לצפות ברשימת כל החניכים - כאשר כל חניך מסומן מראש בV, 

יש להוריד את סימון הV מהמשתתפים שלא נכחו. 

ניתן לדווח על משתתף שנכח בפועל ולא הופיע ברשימה 

ולשלוח את הדיווח של המערכת.

 

באזור החוג ישנו כפתור לצפייה בדיווחים, ניתן לראות על ציר הזמן הנוכחות של המשתתפים.

 

WhatsApp chat