gen_greydot

חוברת חגים דיגיטלית

חוברת חוגים חכמה המתעדכנת אונליין...

למה להשקיע שעות בחוברות דיגטליות אשר אינן מעדכנות אוטומטית את המידע ?

חוג שלא נפתח או לחילופין הפסיק פעילות אינו צריך להופיע בחוברת המציעה חוגים ללקוחות שלכם.

החוברת הדיגטלית מעודדת פעולה פשוטה אך חשובה מאוד למרכז הקהילתי – הרשמה לחוגים

החוברת סופר  ידידותית למשתמש ומאפשרת הרשמה ישירות מדף החוג באתר שלכם !

marketing
border_img
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img