gen_greydot

sms

אפשרות שליחת sms לכל רשימת הלקוחות, חיתוך לפי הרשמה לפעילויות, הודעה מיידית לעדכונים שוטפים בנוגע לחוג, שליחת מסרונים לנרשמים באתר , שליחת מסרונים בנוגע לאירועים ויצירת מסרון אוטומטי לימי הולדת.

marketing
border_img
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img