gen_greydot

מערכת חכמה לשליחת מיילים

אפשרות שליחת מייל לכל הרשומים לרשימת התפוצה

חיתוך לפי הרשמה לפעילויות

הודעה מיידית לעדכונים שוטפים בנוגע לחוג

שליחת מיילים לנרשמים באתר 

שליחת מיילים בנוגע לאירועים

ויצירת מייל אוטומטי בהוספת אירוע.

marketing
border_img
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img