gen_greydot

מערכת ניהול חדרים

מאפשרת הצגה של כל הפעילויות, בכל החדרים ובכל השלוחות , על פי שעות וימים.

כל פעילות ניתנת לצביעה בצבע שונה על מנת להבדיל בין תחומים.

 

ניתן לזהות התנגשות בין פעילויות ואזורים חופשיים בקלות ובפשטות.

ניתן ליבא את פריסת החדרים מתוכנת הדיאלוג.

 

למערכת תצוגה יומית וחודשית.

marketing
border_img
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img