gen_greydot

ניהול נוכחות למשתתפים בפעילות

עדיין ממלאים נוכחות בדפים?

מערכת ניהול נוכחות משתתפים בפעילות מאפשרת דיווח מידי בכף ידו של מפעיל הפעילות.

 

מערכת דיווח נוכחות מאפשרת למדריך, 

לפתוח דיווח חדש, 

להגדיר את יום ושעת הדיווח. 

לצפות ברשימת כל החניכים - כאשר כל חניך מסומן מראש בV, 

יש להוריד את סימון הV מהמשתתפים שלא נכחו. 

ניתן לדווח על משתתף שנכח בפועל ולא הופיע ברשימה 

ולשלוח את הדיווח של המערכת.

 

באזור החוג ישנו כפתור לצפייה בדיווחים, ניתן לראות על ציר הזמן הנוכחות של המשתתפים.

 

marketing
border_img
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img